Phòng Khám Sản phụ khoa & Nhi khoa - BS.CKI. Nguyễn Thành Tâm & BS. Lê Thanh Bảo Quyên

Sản phụ khoa - Nhi khoa ... Xem thêm

B99, Tổ 12, Khu Phố 3A, Quang Trung, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Hồ Chí Minh

THỨ HAI - THỨ BẢY: 17:30 - 20:30
CHỦ NHẬT: 08:00 - 11:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 0902 337 583

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Phòng Khám Sản phụ khoa & Nhi khoa - BS.CKI. Nguyễn Thành Tâm & BS. Lê Thanh Bảo Quyên-0
Phòng Khám Sản phụ khoa & Nhi khoa - BS.CKI. Nguyễn Thành Tâm & BS. Lê Thanh Bảo Quyên-1
Phòng Khám Sản phụ khoa & Nhi khoa - BS.CKI. Nguyễn Thành Tâm & BS. Lê Thanh Bảo Quyên-2
Phòng Khám Sản phụ khoa & Nhi khoa - BS.CKI. Nguyễn Thành Tâm & BS. Lê Thanh Bảo Quyên-3
Phòng Khám Sản phụ khoa & Nhi khoa - BS.CKI. Nguyễn Thành Tâm & BS. Lê Thanh Bảo Quyên-4
Phòng Khám Sản phụ khoa & Nhi khoa - BS.CKI. Nguyễn Thành Tâm & BS. Lê Thanh Bảo Quyên-5
Phòng Khám Sản phụ khoa & Nhi khoa - BS.CKI. Nguyễn Thành Tâm & BS. Lê Thanh Bảo Quyên-6

CƠ SỞ SẢN PHỤ KHOA - NHI KHOA UY TÍN