Phòng chẩn trị Đông Y (chuyên TRĨ) - YS. Trương Công Ánh

Y học cổ truyền

198 Trường Chinh, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Hồ Chí Minh

THỨ HAI - CHỦ NHẬT: 07:00 - 17:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 08.37194571

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Phòng chẩn trị Đông Y (chuyên TRĨ) - YS. Trương Công Ánh-0
Phòng chẩn trị Đông Y (chuyên TRĨ) - YS. Trương Công Ánh-1
Phòng chẩn trị Đông Y (chuyên TRĨ) - YS. Trương Công Ánh-2
Phòng chẩn trị Đông Y (chuyên TRĨ) - YS. Trương Công Ánh-3
Phòng chẩn trị Đông Y (chuyên TRĨ) - YS. Trương Công Ánh-4

CƠ SỞ Y HỌC CỔ TRUYỀN UY TÍN