Khoa Gây mê hồi sức - Bệnh viện Bưu Điện

Gây mê hồi sức ... Xem thêm

Thành Thái, Cư xá Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Thứ Sáu: 7:00 - 17:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 08 3863 9823

Website: www.hospitalvnpt.com.vn/

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

CƠ SỞ GÂY MÊ HỒI SỨC UY TÍN