Tác giả: Thu Hoàng. Ngày đăng: 21-02-2017

Khoa Gây mê hồi sức - Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội

Gây mê hồi sức ... Xem thêm

40 Tràng Thi, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thứ Hai - Thứ Bảy: 07:30 - 17:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 04 3826 9727

Website: ranghammat.org.vn/

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Khoa Gây mê hồi sức - Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội-0

CƠ SỞ GÂY MÊ HỒI SỨC UY TÍN