Da liễu

Số 42 Phan Hiến Đạo, Phường 7, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang

Thứ Hai - Thứ Bảy: 07:00 - 17:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: (073) 3 872 382

Website: Syt.ttdl@tiengiang.gov.vn

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Đánh giá

Dao Ngoc Khanh
đã đánh giá
Đánh giá 33 ngày trước
Ba sao


Hình ảnh

Trung tâm Da liễu Tiền Giang-0

CƠ SỞ DA LIỄU UY TÍN