Cơ sở DỊCH VỤ TIÊM CHÍCH, THAY BĂNG TƯ NHÂN - YS. TRẦN THỊ THANH

Cơ sở dịch vụ Y tế

KIOT 57+58 KHU B - CHỢ VINH, Hồng Sơn, Tp Vinh, Nghệ An

Thứ Hai - Chủ Nhật: 07:00 - 17:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

CƠ SỞ CƠ SỞ DỊCH VỤ Y TẾ UY TÍN