Phòng khám Mắt & Nhi khoa - BS.CKII. Đặng Trung Hiếu & BS.CKII. Hồ Thị Mỹ Huệ

Mắt - Nhi khoa ... Xem thêm

200 Tân Quý, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Chủ Nhật: 17:00 - 20:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Phòng khám Mắt & Nhi khoa - BS.CKII. Đặng Trung Hiếu & BS.CKII. Hồ Thị Mỹ Huệ-0
Phòng khám Mắt & Nhi khoa - BS.CKII. Đặng Trung Hiếu & BS.CKII. Hồ Thị Mỹ Huệ-1
Phòng khám Mắt & Nhi khoa - BS.CKII. Đặng Trung Hiếu & BS.CKII. Hồ Thị Mỹ Huệ-2
Phòng khám Mắt & Nhi khoa - BS.CKII. Đặng Trung Hiếu & BS.CKII. Hồ Thị Mỹ Huệ-3
Phòng khám Mắt & Nhi khoa - BS.CKII. Đặng Trung Hiếu & BS.CKII. Hồ Thị Mỹ Huệ-4
Phòng khám Mắt & Nhi khoa - BS.CKII. Đặng Trung Hiếu & BS.CKII. Hồ Thị Mỹ Huệ-5
Phòng khám Mắt & Nhi khoa - BS.CKII. Đặng Trung Hiếu & BS.CKII. Hồ Thị Mỹ Huệ-6

CƠ SỞ MẮT - NHI KHOA UY TÍN