Phòng khám Nhi khoa & Tai mũi họng - BS. Nguyễn Thanh Lâm

Tai mũi họng - Nhi khoa ... Xem thêm

6 Trương Vĩnh Ký, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Thứ Bảy: 17:00 - 20:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 08 3810 1495

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Phòng khám Nhi khoa & Tai mũi họng - BS. Nguyễn Thanh Lâm-0
Phòng khám Nhi khoa & Tai mũi họng - BS. Nguyễn Thanh Lâm-1
Phòng khám Nhi khoa & Tai mũi họng - BS. Nguyễn Thanh Lâm-2
Phòng khám Nhi khoa & Tai mũi họng - BS. Nguyễn Thanh Lâm-3
Phòng khám Nhi khoa & Tai mũi họng - BS. Nguyễn Thanh Lâm-4

CƠ SỞ TAI MŨI HỌNG - NHI KHOA UY TÍN