Phòng khám Răng hàm mặt - BS. Vũ Khánh Dương

Răng hàm mặt

102 Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Thứ Hai - Thứ Bảy: 08:00 - 20:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 04.73012120

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Phòng khám Răng hàm mặt - BS. Vũ Khánh Dương-0
Phòng khám Răng hàm mặt - BS. Vũ Khánh Dương-1
Phòng khám Răng hàm mặt - BS. Vũ Khánh Dương-2
Phòng khám Răng hàm mặt - BS. Vũ Khánh Dương-3

CƠ SỞ RĂNG HÀM MẶT UY TÍN