Phòng khám Da liễu - BS. Trương Xuân cơ

Da liễu

Ninh Diêm, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Thứ Hai - Chủ Nhật: 6:00 - 6:45; 11:30 - 13:00; 17:00 - 19:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

CƠ SỞ DA LIỄU UY TÍN