Bệnh viện Mắt Quốc Tế Nhật Bản (JIEH)

Mắt

Số 32 Phó Đức Chính, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội

Thứ Hai - Chủ Nhật: 07:00 - 19:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 04 3715 2666

Website: http://jieh.vn/

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Giới thiệu

Hình ảnh

Bệnh viện Mắt Quốc Tế Nhật Bản (JIEH)-0
Bệnh viện Mắt Quốc Tế Nhật Bản (JIEH)-1
Bệnh viện Mắt Quốc Tế Nhật Bản (JIEH)-2
Bệnh viện Mắt Quốc Tế Nhật Bản (JIEH)-3
Bệnh viện Mắt Quốc Tế Nhật Bản (JIEH)-4
Bệnh viện Mắt Quốc Tế Nhật Bản (JIEH)-5
Bệnh viện Mắt Quốc Tế Nhật Bản (JIEH)-6
Bệnh viện Mắt Quốc Tế Nhật Bản (JIEH)-7
Bệnh viện Mắt Quốc Tế Nhật Bản (JIEH)-8
Bệnh viện Mắt Quốc Tế Nhật Bản (JIEH)-9
Bệnh viện Mắt Quốc Tế Nhật Bản (JIEH)-10
Bệnh viện Mắt Quốc Tế Nhật Bản (JIEH)-11
Bệnh viện Mắt Quốc Tế Nhật Bản (JIEH)-12
Bệnh viện Mắt Quốc Tế Nhật Bản (JIEH)-13

CƠ SỞ MẮT UY TÍN