Phòng khám Đông Y Gia Truyền Thọ Xuân Đường

Y học cổ truyền

Số 7 Khu Thủy Sản (Số 46 Lê Văn Thiêm rẽ vào), Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Thứ Hai - Chủ Nhật: 08:00 - 21:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 04.85874711

Website: http://dongythoxuanduong.com.vn/

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Phòng khám Đông Y Gia Truyền Thọ Xuân Đường-0
Phòng khám Đông Y Gia Truyền Thọ Xuân Đường-1
Phòng khám Đông Y Gia Truyền Thọ Xuân Đường-2
Phòng khám Đông Y Gia Truyền Thọ Xuân Đường-3
Phòng khám Đông Y Gia Truyền Thọ Xuân Đường-4
Phòng khám Đông Y Gia Truyền Thọ Xuân Đường-5
Phòng khám Đông Y Gia Truyền Thọ Xuân Đường-6
Phòng khám Đông Y Gia Truyền Thọ Xuân Đường-7

CƠ SỞ Y HỌC CỔ TRUYỀN UY TÍN