Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội

Ngoại tiết niệu ... Xem thêm

Lô 01-8A, 431 Tam Trinh, Cụm CN Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Thứ Hai - Chủ Nhật: 08:00 - 17:30

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 04.36343636

Website: http://namhoc-hiemmuon.vn

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội-0
Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội-1
Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội-2
Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội-3
Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội-4
Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội-5
Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội-6
Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội-7
Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội-8
Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội-9

CƠ SỞ NGOẠI TIẾT NIỆU UY TÍN