Tác giả: Hoàng Đặng. Ngày đăng: 16-05-2017

CƠ SỞ DỊCH VỤ Y TẾ - ĐD. Huỳnh Trực Dảng

Cơ sở dịch vụ Y tế

108 Ấp 4, xã phước đông, Huyện Cần Đước, Long An

Thứ Hai - Thứ Sáu: 6:00 - 6:45; 17:00 - 21:00
Thứ Bảy - Chủ Nhật: 6:00 - 20:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

CƠ SỞ CƠ SỞ DỊCH VỤ Y TẾ UY TÍN