Phòng khám Mắt - ThS.BS. Đặng Hồng Sơn

Mắt

219D Lạch Tray, Đồng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng

Thứ Hai - Chủ Nhật: 17:00 - 20:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 0313.261.618

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Phòng khám Mắt - ThS.BS. Đặng Hồng Sơn-0
Phòng khám Mắt - ThS.BS. Đặng Hồng Sơn-1
Phòng khám Mắt - ThS.BS. Đặng Hồng Sơn-2

CƠ SỞ MẮT UY TÍN