TRẠM Y TẾ XÃ TRỌNG HÓA - BS. Đinh Xuân Thái

Trạm y tế ... Xem thêm

Bản La Trọng I, xã Trọng Hoá, Huyện Minh Hóa, Quảng Bình

Thứ Hai - Thứ Sáu: 8:00 - 16:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

CƠ SỞ TRẠM Y TẾ UY TÍN