PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT - BS. Lê Trọng Hóa

Răng hàm mặt

Số 439 Lê Duẩn, Phường 2, Thành Phố Đông Hà, Quảng Trị

Thứ Hai - Chủ Nhật: 17:00 - 20:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 0533 561 133

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT - BS. Lê Trọng Hóa-0
PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT - BS. Lê Trọng Hóa-1
PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT - BS. Lê Trọng Hóa-2

CƠ SỞ RĂNG HÀM MẶT UY TÍN