Phòng khám Tai mũi họng Hùng Tín - BS. Nguyễn Quang Hùng

Tai mũi họng ... Xem thêm

125 Trần Nguyên Hãn, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Thứ Hai - Chủ Nhật: 08:00 - 11:00; 14:00 - 20:30

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 0983 358 428 - 031 3717 055

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Phòng khám Tai mũi họng Hùng Tín - BS. Nguyễn Quang Hùng-0

CƠ SỞ TAI MŨI HỌNG UY TÍN