Phòng khám Sản phụ khoa & Siêu âm - ThS.BS.CKII. Vũ Công Khanh

Sản phụ khoa - Siêu âm ... Xem thêm

87- A2 khu Đô thị Đại Kim, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Thứ Hai - Thứ Sáu: 16:30 - 19:00
Thứ Bảy - Chủ Nhật: 15:00 - 18:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 04 3996 3641

Website: https://www.facebook.com/phongkhambacsyKhanh/

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Phòng khám Sản phụ khoa & Siêu âm - ThS.BS.CKII. Vũ Công Khanh-0
Phòng khám Sản phụ khoa & Siêu âm - ThS.BS.CKII. Vũ Công Khanh-1
Phòng khám Sản phụ khoa & Siêu âm - ThS.BS.CKII. Vũ Công Khanh-2
Phòng khám Sản phụ khoa & Siêu âm - ThS.BS.CKII. Vũ Công Khanh-3
Phòng khám Sản phụ khoa & Siêu âm - ThS.BS.CKII. Vũ Công Khanh-4
Phòng khám Sản phụ khoa & Siêu âm - ThS.BS.CKII. Vũ Công Khanh-5
Phòng khám Sản phụ khoa & Siêu âm - ThS.BS.CKII. Vũ Công Khanh-6
Phòng khám Sản phụ khoa & Siêu âm - ThS.BS.CKII. Vũ Công Khanh-7
Phòng khám Sản phụ khoa & Siêu âm - ThS.BS.CKII. Vũ Công Khanh-8
Phòng khám Sản phụ khoa & Siêu âm - ThS.BS.CKII. Vũ Công Khanh-9
Phòng khám Sản phụ khoa & Siêu âm - ThS.BS.CKII. Vũ Công Khanh-10
Phòng khám Sản phụ khoa & Siêu âm - ThS.BS.CKII. Vũ Công Khanh-11
Phòng khám Sản phụ khoa & Siêu âm - ThS.BS.CKII. Vũ Công Khanh-12

CƠ SỞ SẢN PHỤ KHOA - SIÊU ÂM UY TÍN