PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN - BS. Hoàng Ngọc Cảnh

Y học cổ truyền

Cụm 1, Thị trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Thứ Hai - Thứ Sáu: 17:00 - 21:00
Thứ Bảy - Chủ Nhật: 07:00 - 19:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 0433 640 901

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN - BS. Hoàng Ngọc Cảnh-0
PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN - BS. Hoàng Ngọc Cảnh-1
PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN - BS. Hoàng Ngọc Cảnh-2
PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN - BS. Hoàng Ngọc Cảnh-3
PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN - BS. Hoàng Ngọc Cảnh-4

CƠ SỞ Y HỌC CỔ TRUYỀN UY TÍN