Phòng khám Nội tổng hợp - BS. CKII. Nguyễn Thanh Tùng

Nội tổng hợp

17A đường 8 khu phố 3, phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Giới thiệu

Hình ảnh

Phòng khám Nội tổng hợp - BS. CKII. Nguyễn Thanh Tùng-0
Phòng khám Nội tổng hợp - BS. CKII. Nguyễn Thanh Tùng-1
Phòng khám Nội tổng hợp - BS. CKII. Nguyễn Thanh Tùng-2
Phòng khám Nội tổng hợp - BS. CKII. Nguyễn Thanh Tùng-3

CƠ SỞ NỘI TỔNG HỢP UY TÍN