FAR EAST DENTAL CLINIC

FAR EAST DENTAL CLINIC

Dental

249 Le Thanh Ton Street, Ben Thanh Ward, District 1, Hồ Chí Minh Bản đồ

Monday - Saturday: 09:00AM - 07:00PM
Sunday/Public Holidays: Closed

Xem thêm
Liên hệ Cần trợ giúp?

Số điện thoại: (+848) 2244 8888 - (+848) 3823 3405

Website: http://www.fareastdental.com

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hoặc liên hệ hotline Finizz: 0935 602 896

Thông tin

Bảng giá dịch vụ:
Gum Cosmetic Surgery 0 VNĐ Đặt lịch
Gum Surgery - PERIODONTIC TREATMENT (2.500.000 – 3.000.000 VNĐ) 2,500,000 VNĐ Đặt lịch
Crown lengthening operation - PERIODONTIC TREATMENT (1.125.000 – 2.700.000 VNĐ) 1,125,000 VNĐ Đặt lịch
Root planing - PERIODONTIC TREATMENT (250.000 – 450.000 VNĐ) 250,000 VNĐ Đặt lịch

Hỏi đáp

Hình ảnh

FAR EAST DENTAL CLINIC-0
FAR EAST DENTAL CLINIC-1
FAR EAST DENTAL CLINIC-2
FAR EAST DENTAL CLINIC-3
FAR EAST DENTAL CLINIC-4
FAR EAST DENTAL CLINIC-5
FAR EAST DENTAL CLINIC-6
FAR EAST DENTAL CLINIC-7
FAR EAST DENTAL CLINIC-8
FAR EAST DENTAL CLINIC-9
FAR EAST DENTAL CLINIC-10
FAR EAST DENTAL CLINIC-11
FAR EAST DENTAL CLINIC-12
FAR EAST DENTAL CLINIC-13
FAR EAST DENTAL CLINIC-14
FAR EAST DENTAL CLINIC-15
FAR EAST DENTAL CLINIC-16
FAR EAST DENTAL CLINIC-17
FAR EAST DENTAL CLINIC-18
FAR EAST DENTAL CLINIC-19
FAR EAST DENTAL CLINIC-20

CƠ SỞ DENTAL UY TÍN

FAR EAST DENTAL CLINIC

FAR EAST DENTAL CLINIC

DENTAL 249 Le Thanh Ton Street, Ben Thanh Ward, District 1, Hồ Chí Minh