Nhà thuốc

DANA3E5, Tầng 3 Lotte Mart Đà Nẵng, Số 6 Đường Nại Nam, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Thứ Hai - Chủ Nhật: 06:00 - 24:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: (+84 - 28) 7308 7318 - Ext: 245

Website: http://medicare.com.vn/vi-vn/home.aspx

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

CƠ SỞ NHÀ THUỐC UY TÍN