Đa khoa ... Xem thêm

Số 167 Nguyễn Tất Thành, Phường Nông Trang, Thành Phố Việt Trì, Phú Thọ

Thứ Hai - Chủ Nhật: 07:00 - 21:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 0210 3 816 196 - 0912 466 129 - 0965 456 673

Website: https://phongkhamdungchau.com/

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Phòng khám Đa khoa Dung Châu-0
Phòng khám Đa khoa Dung Châu-1
Phòng khám Đa khoa Dung Châu-2
Phòng khám Đa khoa Dung Châu-3
Phòng khám Đa khoa Dung Châu-4
Phòng khám Đa khoa Dung Châu-5
Phòng khám Đa khoa Dung Châu-6
Phòng khám Đa khoa Dung Châu-7
Phòng khám Đa khoa Dung Châu-8
Phòng khám Đa khoa Dung Châu-9
Phòng khám Đa khoa Dung Châu-10
Phòng khám Đa khoa Dung Châu-11
Phòng khám Đa khoa Dung Châu-12
Phòng khám Đa khoa Dung Châu-13
Phòng khám Đa khoa Dung Châu-14

CƠ SỞ ĐA KHOA UY TÍN