Phòng khám Da liễu - BS.CKI. Bùi Thị Hảo

Da liễu

Số 3/1 Ngô Quyền, Phường 6, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Thứ Hai - Thứ Sáu: 11:30 - 13:30; 16:00 - 19:00
Thứ Bảy - Chủ Nhật: 08:00 - 18:30

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Giới thiệu

Đánh giá

Bùi Hảo
đã đánh giá
Đánh giá 459 ngày trước
Năm sao


Bùi Hảo
đã đánh giá
Đánh giá 459 ngày trước
Năm sao


Hình ảnh

Phòng khám Da liễu - BS.CKI. Bùi Thị Hảo-0
Phòng khám Da liễu - BS.CKI. Bùi Thị Hảo-1
Phòng khám Da liễu - BS.CKI. Bùi Thị Hảo-2
Phòng khám Da liễu - BS.CKI. Bùi Thị Hảo-3

CƠ SỞ DA LIỄU UY TÍN