Phòng khám Bác sĩ Liêm Lang - BS.CKII Nguyễn Đình Liêm & ThS. BS Võ Thị Văn Lang

107 Bis Thống Nhất, phường 11, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Thứ Sáu: 7:00-10:00 ; 17:00-20:00
Thứ Bảy & Chủ Nhật 17:00-19:00

Xem thêm

Giới thiệu

Hình ảnh

Phòng khám Bác sĩ Liêm Lang - BS.CKII Nguyễn Đình Liêm & ThS. BS Võ Thị Văn Lang-0
Phòng khám Bác sĩ Liêm Lang - BS.CKII Nguyễn Đình Liêm & ThS. BS Võ Thị Văn Lang-1
Phòng khám Bác sĩ Liêm Lang - BS.CKII Nguyễn Đình Liêm & ThS. BS Võ Thị Văn Lang-2
Phòng khám Bác sĩ Liêm Lang - BS.CKII Nguyễn Đình Liêm & ThS. BS Võ Thị Văn Lang-3
Phòng khám Bác sĩ Liêm Lang - BS.CKII Nguyễn Đình Liêm & ThS. BS Võ Thị Văn Lang-4
Phòng khám Bác sĩ Liêm Lang - BS.CKII Nguyễn Đình Liêm & ThS. BS Võ Thị Văn Lang-5
Phòng khám Bác sĩ Liêm Lang - BS.CKII Nguyễn Đình Liêm & ThS. BS Võ Thị Văn Lang-6

CƠ SỞ UY TÍN