Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt - BS.CKI. Trần Thị Thủy

Răng hàm mặt

66 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Thứ 2 - Chủ Nhật: 8:00 - 19:00

Xem thêm

Giới thiệu

Hình ảnh

Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt - BS.CKI. Trần Thị Thủy-0
Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt - BS.CKI. Trần Thị Thủy-1
Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt - BS.CKI. Trần Thị Thủy-2
Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt - BS.CKI. Trần Thị Thủy-3
Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt - BS.CKI. Trần Thị Thủy-4
Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt - BS.CKI. Trần Thị Thủy-5

CƠ SỞ RĂNG HÀM MẶT UY TÍN