Phòng Khám Đa khoa 70 Nguyễn Chí Thanh (VIETDOCTOR) - Cơ sở 1

Đa khoa

70 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Thứ Hai - Chủ Nhật:
08:00 - 18:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 0438000000

Website: http://vietdoctor.vn/

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Phòng Khám Đa khoa 70 Nguyễn Chí Thanh (VIETDOCTOR) - Cơ sở 1-0
Phòng Khám Đa khoa 70 Nguyễn Chí Thanh (VIETDOCTOR) - Cơ sở 1-1
Phòng Khám Đa khoa 70 Nguyễn Chí Thanh (VIETDOCTOR) - Cơ sở 1-2
Phòng Khám Đa khoa 70 Nguyễn Chí Thanh (VIETDOCTOR) - Cơ sở 1-3
Phòng Khám Đa khoa 70 Nguyễn Chí Thanh (VIETDOCTOR) - Cơ sở 1-4
Phòng Khám Đa khoa 70 Nguyễn Chí Thanh (VIETDOCTOR) - Cơ sở 1-5
Phòng Khám Đa khoa 70 Nguyễn Chí Thanh (VIETDOCTOR) - Cơ sở 1-6
Phòng Khám Đa khoa 70 Nguyễn Chí Thanh (VIETDOCTOR) - Cơ sở 1-7
Phòng Khám Đa khoa 70 Nguyễn Chí Thanh (VIETDOCTOR) - Cơ sở 1-8
Phòng Khám Đa khoa 70 Nguyễn Chí Thanh (VIETDOCTOR) - Cơ sở 1-9

CƠ SỞ ĐA KHOA UY TÍN