Phòng Khám Nhi khoa - BS. Lê Thị Kim

Nhi khoa

28 Nam Quốc Cang, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Thứ Bảy: 16:30 - 19:30

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 08 3835 7119

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Giới thiệu

Hình ảnh

Phòng Khám Nhi khoa - BS. Lê Thị Kim-0
Phòng Khám Nhi khoa - BS. Lê Thị Kim-1
Phòng Khám Nhi khoa - BS. Lê Thị Kim-2
Phòng Khám Nhi khoa - BS. Lê Thị Kim-3
Phòng Khám Nhi khoa - BS. Lê Thị Kim-4
Phòng Khám Nhi khoa - BS. Lê Thị Kim-5
Phòng Khám Nhi khoa - BS. Lê Thị Kim-6
Phòng Khám Nhi khoa - BS. Lê Thị Kim-7

CƠ SỞ NHI KHOA UY TÍN