Phòng Khám Nội tổng hợp & Nhi khoa - BS. Nguyễn Văn Hảo & BS. Nguyễn Thị Hồ Điệp

Nội tổng hợp - Nhi khoa ... Xem thêm

70B Trần Đình Xu, Phường Cô Giang, Quận 1, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Thứ Sáu: 16:30 - 19:30
Thứ Bảy: 08:00 - 10:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 08 3837 3448

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Phòng Khám Nội tổng hợp & Nhi khoa - BS. Nguyễn Văn Hảo & BS. Nguyễn Thị Hồ Điệp-0
Phòng Khám Nội tổng hợp & Nhi khoa - BS. Nguyễn Văn Hảo & BS. Nguyễn Thị Hồ Điệp-1
Phòng Khám Nội tổng hợp & Nhi khoa - BS. Nguyễn Văn Hảo & BS. Nguyễn Thị Hồ Điệp-2
Phòng Khám Nội tổng hợp & Nhi khoa - BS. Nguyễn Văn Hảo & BS. Nguyễn Thị Hồ Điệp-3
Phòng Khám Nội tổng hợp & Nhi khoa - BS. Nguyễn Văn Hảo & BS. Nguyễn Thị Hồ Điệp-4

CƠ SỞ NỘI TỔNG HỢP - NHI KHOA UY TÍN