Tác giả: Thai Ly. Ngày đăng: 10-05-2016

Phòng khám Lao & Bệnh phổi - BS. Nguyễn Xuân Quang

Lao - Nội hô hấp ... Xem thêm

TK24/9 Nguyễn Cảnh Chân, Phường Cầu Kho, Quận 1, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Thứ Bảy: 16:30 - 20:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 0903.924.310

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Phòng khám Lao & Bệnh phổi - BS. Nguyễn Xuân Quang-0
Phòng khám Lao & Bệnh phổi - BS. Nguyễn Xuân Quang-1
Phòng khám Lao & Bệnh phổi - BS. Nguyễn Xuân Quang-2
Phòng khám Lao & Bệnh phổi - BS. Nguyễn Xuân Quang-3

CƠ SỞ LAO - NỘI HÔ HẤP UY TÍN