Phòng Khám Nhi khoa - BS. Nguyễn Thanh Giảng

Nhi khoa

84 Đề Thám, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Chủ Nhật: 16:30 - 19:30

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 08 3837 0977

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Phòng Khám Nhi khoa - BS. Nguyễn Thanh Giảng-0
Phòng Khám Nhi khoa - BS. Nguyễn Thanh Giảng-1
Phòng Khám Nhi khoa - BS. Nguyễn Thanh Giảng-2
Phòng Khám Nhi khoa - BS. Nguyễn Thanh Giảng-3
Phòng Khám Nhi khoa - BS. Nguyễn Thanh Giảng-4

CƠ SỞ NHI KHOA UY TÍN