Phòng Khám Da Liễu - BS.CKI. Trần Quốc Long

Da liễu

6/15 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Chủ Nhật: 17:00 - 18:30

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 0908.025.279

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Phòng Khám Da Liễu - BS.CKI. Trần Quốc Long-0
Phòng Khám Da Liễu - BS.CKI. Trần Quốc Long-1
Phòng Khám Da Liễu - BS.CKI. Trần Quốc Long-2
Phòng Khám Da Liễu - BS.CKI. Trần Quốc Long-3
Phòng Khám Da Liễu - BS.CKI. Trần Quốc Long-4
Phòng Khám Da Liễu - BS.CKI. Trần Quốc Long-5
Phòng Khám Da Liễu - BS.CKI. Trần Quốc Long-6

CƠ SỞ DA LIỄU UY TÍN