Tìm kiếm thông tin thuốc

Kết quả tìm kiếm

PAMISOL DISODIUM PAMIDRONATE 30MG/10ML

 • Số đăng ký: VN-13614-11
 • Thành phần: Disodium Pamidronate
 • Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc pha dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
 • Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10ml
 • Doanh nghiệp sản xuất: Hospira Australia Pty Ltd
 • Doanh nghiệp kê khai: Công ty TNHH Dược phẩm & Hóa Chất Nam Linh
 • Nhóm sản phẩm: Thuốc khác

PAMISOL DISODIUM PAMIDRONATE 90MG/10ML

 • Số đăng ký: VN-13615-11
 • Thành phần: Disodium Pamidronate
 • Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc pha dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
 • Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10 ml
 • Doanh nghiệp sản xuất: Hospira Australia Pty Ltd
 • Doanh nghiệp kê khai: Công ty TNHH Dược phẩm & Hóa Chất Nam Linh
 • Nhóm sản phẩm: Thuốc khác

PAMISOL

PAMIDIA 30MG/2ML

PAMIDIA 90MG/6ML

PAMIDIA 90MG/6ML