Tìm kiếm thông tin thuốc

Kết quả tìm kiếm

AMLOPIN

AMLOPIN

ANDOPYL KIT

EROPYLKIT

EROPYLKIT

EROPYLKIT

FIXMA

 • Số đăng ký: VN-0586-06
 • Thành phần: Cefixim
 • Dạng bào chế:
 • Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 Viên
 • Doanh nghiệp sản xuất: Clesstra Healthcare Pvt. Ltd.
 • Doanh nghiệp kê khai: Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng

NEWTOP 200

 • Số đăng ký: VN-1209-06
 • Thành phần: Cefixime
 • Dạng bào chế:
 • Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 Viên
 • Doanh nghiệp sản xuất: Clesstra Healthcare Pvt. Ltd.
 • Doanh nghiệp kê khai: Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng

OLANPIN

 • Số đăng ký: VN-1003-06
 • Thành phần: Olanzapine
 • Dạng bào chế:
 • Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 Viên
 • Doanh nghiệp sản xuất: Clesstra Healthcare Pvt. Ltd.
 • Doanh nghiệp kê khai: Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam

PRABEZOL