Tìm kiếm thông tin thuốc

Kết quả tìm kiếm

EPREX 2000

 • Số đăng ký: VN-13193-11
 • Thành phần: Epoetin Alfa
 • Dạng bào chế:
 • Quy cách đóng gói: Hộp 6 ống 0,5ml
 • Doanh nghiệp sản xuất: Cilag AG
 • Doanh nghiệp kê khai: Công ty TNHH một thành viên Vimedimex Bình Dương

EPREX 2000

 • Số đăng ký: VN-13193-11
 • Thành phần: Epoetin Alfa
 • Dạng bào chế:
 • Quy cách đóng gói: Hộp 6 ống 0,5ml
 • Doanh nghiệp sản xuất: Cilag AG
 • Doanh nghiệp kê khai: Công ty TNHH một thành viên Vimedimex Bình Dương