Thần Kinh

Xin bác sỹ vui lòng cho biết tác dụng và các ảnh hưởng bất lợi (nếu có) của thuốc Zimicard, em xin cảm ơn ! (tranthuyzs@gmail.com)

Trần Thủy

(2014/05/16 01:42)

Chào bạn,
Tên thuốc Zimicard mà bạn cung cấp là tên biệt dược, bạn hãy nhìn ở mục thành phần (Compositions) Xem thuốc Zimicard này có những thành phần gì, gửi lại chương trình sẽ được tư vấn cụ thể hơn.
Chúc bạn sức khỏe!

Tìm kiếm câu hỏi khác

Các câu hỏi liên quan