Phòng khám Mắt - BS.CKII. Lê Xuân Lương

Mắt

131 Hàn Thuyên, Phường Ba Đình, Thành Phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Thứ Hai - Chủ Nhật: 11:30 - 12:30; 16:30 - 20:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 0237 3 826 635

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Phòng khám Mắt - BS.CKII. Lê Xuân Lương-0

CƠ SỞ MẮT UY TÍN