Phòng khám Mắt Thiên Phước - ThS.BS. Nguyễn Hữu Phước

Mắt

Số 38 Lê Lai, Phường Đông Hương, Thành Phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Thứ Hai - Thứ Sáu: 17:00 - 19:30
Thứ Bảy - Chủ Nhật: 08:00 - 11:30; 14:30 - 17:30

Xem thêm

Giới thiệu

Hình ảnh

Phòng khám Mắt Thiên Phước - ThS.BS. Nguyễn Hữu Phước-0
Phòng khám Mắt Thiên Phước - ThS.BS. Nguyễn Hữu Phước-1
Phòng khám Mắt Thiên Phước - ThS.BS. Nguyễn Hữu Phước-2
Phòng khám Mắt Thiên Phước - ThS.BS. Nguyễn Hữu Phước-3
Phòng khám Mắt Thiên Phước - ThS.BS. Nguyễn Hữu Phước-4
Phòng khám Mắt Thiên Phước - ThS.BS. Nguyễn Hữu Phước-5

CƠ SỞ MẮT UY TÍN