Phong khám Tai mũi họng - BS. Nguyễn Thái Sính

Tai mũi họng

Định Hưng, Yên Định, Thanh Hóa

Thứ Hai - Chủ Nhật: 17:00 - 20:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 0121.9160.575 - 037.3678.036

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

CƠ SỞ TAI MŨI HỌNG UY TÍN