Tác giả: Thu Thao Vũ. Ngày đăng: 21-08-2016

Phong khám Tai mũi họng - BS. Lê Văn Minh

Tai mũi họng

26 Vĩnh Sơn, Bút Sơn, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Thứ Hai - Chủ Nhật: 17:00 - 20:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 0915.325.183

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

CƠ SỞ TAI MŨI HỌNG UY TÍN