Phòng Khám Tai mũi họng Trường Thịnh Sài gòn - BS. Phạm Thanh Sơn

Tai mũi họng ... Xem thêm

241 - 243 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Thứ Bảy: 16:30 - 20:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Phòng Khám Tai mũi họng Trường Thịnh Sài gòn - BS. Phạm Thanh Sơn-0
Phòng Khám Tai mũi họng Trường Thịnh Sài gòn - BS. Phạm Thanh Sơn-1
Phòng Khám Tai mũi họng Trường Thịnh Sài gòn - BS. Phạm Thanh Sơn-2
Phòng Khám Tai mũi họng Trường Thịnh Sài gòn - BS. Phạm Thanh Sơn-3
Phòng Khám Tai mũi họng Trường Thịnh Sài gòn - BS. Phạm Thanh Sơn-4

CƠ SỞ TAI MŨI HỌNG UY TÍN