Phòng Khám Tai Mũi Họng - BS.CKI. Nguyễn Thành Đông

Tai mũi họng ... Xem thêm

2A/2 Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Thứ 2 - Thứ 7
Sáng: 8h30 - 11h30
Chiều: 13h30 - 18h00

Xem thêm

Giới thiệu

Đánh giá

Nguyễn Thị Huyền Trang
đã đánh giá
Đánh giá 2020 ngày trước
rất thích


Hình ảnh

Phòng Khám Tai Mũi Họng - BS.CKI. Nguyễn Thành Đông-0
Phòng Khám Tai Mũi Họng - BS.CKI. Nguyễn Thành Đông-1
Phòng Khám Tai Mũi Họng - BS.CKI. Nguyễn Thành Đông-2
Phòng Khám Tai Mũi Họng - BS.CKI. Nguyễn Thành Đông-3
Phòng Khám Tai Mũi Họng - BS.CKI. Nguyễn Thành Đông-4
Phòng Khám Tai Mũi Họng - BS.CKI. Nguyễn Thành Đông-5
Phòng Khám Tai Mũi Họng - BS.CKI. Nguyễn Thành Đông-6
Phòng Khám Tai Mũi Họng - BS.CKI. Nguyễn Thành Đông-7
Phòng Khám Tai Mũi Họng - BS.CKI. Nguyễn Thành Đông-8
Phòng Khám Tai Mũi Họng - BS.CKI. Nguyễn Thành Đông-9
Phòng Khám Tai Mũi Họng - BS.CKI. Nguyễn Thành Đông-10
Phòng Khám Tai Mũi Họng - BS.CKI. Nguyễn Thành Đông-11
Phòng Khám Tai Mũi Họng - BS.CKI. Nguyễn Thành Đông-12
Phòng Khám Tai Mũi Họng - BS.CKI. Nguyễn Thành Đông-13
Phòng Khám Tai Mũi Họng - BS.CKI. Nguyễn Thành Đông-14
Phòng Khám Tai Mũi Họng - BS.CKI. Nguyễn Thành Đông-15

CƠ SỞ TAI MŨI HỌNG UY TÍN