Phòng khám Ngoại thần kinh Hạnh Lâm - BS.CKII. Trần Minh Bảo Lộc

Ngoại thần kinh ... Xem thêm

378 Phạm Hùng, Phường 5, Quận 8, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Chủ Nhật: 17:00 - 20:30

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 08 3850 9005

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Phòng khám Ngoại thần kinh Hạnh Lâm - BS.CKII. Trần Minh Bảo Lộc-0
Phòng khám Ngoại thần kinh Hạnh Lâm - BS.CKII. Trần Minh Bảo Lộc-1
Phòng khám Ngoại thần kinh Hạnh Lâm - BS.CKII. Trần Minh Bảo Lộc-2
Phòng khám Ngoại thần kinh Hạnh Lâm - BS.CKII. Trần Minh Bảo Lộc-3
Phòng khám Ngoại thần kinh Hạnh Lâm - BS.CKII. Trần Minh Bảo Lộc-4

CƠ SỞ NGOẠI THẦN KINH UY TÍN