Phòng khám Tai mũi họng - BS. Nguyễn Bá Khoa

Tai mũi họng

107 Châu Văn Liêm, Phường 14, Quận 5, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Thứ Bảy: 17:00 - 20:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 08 3855 5048

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Phòng khám Tai mũi họng - BS. Nguyễn Bá Khoa-0
Phòng khám Tai mũi họng - BS. Nguyễn Bá Khoa-1
Phòng khám Tai mũi họng - BS. Nguyễn Bá Khoa-2
Phòng khám Tai mũi họng - BS. Nguyễn Bá Khoa-3
Phòng khám Tai mũi họng - BS. Nguyễn Bá Khoa-4
Phòng khám Tai mũi họng - BS. Nguyễn Bá Khoa-5

CƠ SỞ TAI MŨI HỌNG UY TÍN