Phòng khám Mắt - BS. Huỳnh Nghiệp & BS. Giao My

Mắt

C005 Chung cư Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 5, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Thứ Bảy: 16:00 - 19:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 08 3923 3958

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Phòng khám Mắt - BS. Huỳnh Nghiệp & BS. Giao My-0
Phòng khám Mắt - BS. Huỳnh Nghiệp & BS. Giao My-1
Phòng khám Mắt - BS. Huỳnh Nghiệp & BS. Giao My-2
Phòng khám Mắt - BS. Huỳnh Nghiệp & BS. Giao My-3
Phòng khám Mắt - BS. Huỳnh Nghiệp & BS. Giao My-4

CƠ SỞ MẮT UY TÍN