Phòng khám Mắt - BS. Dương Quang Huỳnh Nga

Mắt

44 Tản Đà, Phường 10, Quận 5, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Chủ Nhật: 18:00 - 19:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 08.38395142

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Phòng khám Mắt - BS. Dương Quang Huỳnh Nga-0
Phòng khám Mắt - BS. Dương Quang Huỳnh Nga-1
Phòng khám Mắt - BS. Dương Quang Huỳnh Nga-2
Phòng khám Mắt - BS. Dương Quang Huỳnh Nga-3
Phòng khám Mắt - BS. Dương Quang Huỳnh Nga-4

CƠ SỞ MẮT UY TÍN