Phòng khám Nội tổng hợp - ThS.BS.CKI Võ Thị Thiên Hương

Nội tổng hợp ... Xem thêm

31A Trần Bình Trọng, Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Thứ Bảy: 17:00 - 20:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 0918.682.683

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Phòng khám Nội tổng hợp - ThS.BS.CKI Võ Thị Thiên Hương-0
Phòng khám Nội tổng hợp - ThS.BS.CKI Võ Thị Thiên Hương-1
Phòng khám Nội tổng hợp - ThS.BS.CKI Võ Thị Thiên Hương-2
Phòng khám Nội tổng hợp - ThS.BS.CKI Võ Thị Thiên Hương-3
Phòng khám Nội tổng hợp - ThS.BS.CKI Võ Thị Thiên Hương-4
Phòng khám Nội tổng hợp - ThS.BS.CKI Võ Thị Thiên Hương-5

CƠ SỞ NỘI TỔNG HỢP UY TÍN