Phòng khám Mắt - BS. Nguyễn Ngọc Phùng

Mắt

271 Lê Quang Sung, Phường 6, Quận 6, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Chủ Nhật: 17:00 - 20:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 08 3969 0803

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Phòng khám Mắt - BS. Nguyễn Ngọc Phùng-0
Phòng khám Mắt - BS. Nguyễn Ngọc Phùng-1
Phòng khám Mắt - BS. Nguyễn Ngọc Phùng-2
Phòng khám Mắt - BS. Nguyễn Ngọc Phùng-3

CƠ SỞ MẮT UY TÍN