Phòng khám Tai mũi họng - BS. Xà Trường Thành

Tai mũi họng

52 Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Thứ Bảy: 17:00 - 21:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 08 3751 3324

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Phòng khám Tai mũi họng - BS. Xà Trường Thành-0
Phòng khám Tai mũi họng - BS. Xà Trường Thành-1
Phòng khám Tai mũi họng - BS. Xà Trường Thành-2
Phòng khám Tai mũi họng - BS. Xà Trường Thành-3
Phòng khám Tai mũi họng - BS. Xà Trường Thành-4
Phòng khám Tai mũi họng - BS. Xà Trường Thành-5
Phòng khám Tai mũi họng - BS. Xà Trường Thành-6

CƠ SỞ TAI MŨI HỌNG UY TÍN